řecky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Είμαι _________________.
Status zaměstnání
asalariado
μισθωτός
Druh zaměstnání
desempleado
άνεργος
Druh zaměstnání
empresario
επιχειρηματίας
Druh zaměstnání
autónomo
αυτοαπασχολούμενος
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
ασκούμενος σε πρακτική
Druh zaměstnání
voluntario
εθελοντής
Druh zaměstnání
asesor
σύμβουλος
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Druh smlouvy
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Druh smlouvy
de duración determinada
ορισμένης διάρκειας
Druh smlouvy
indefinido
μόνιμο
Druh smlouvy
de temporada
εποχιακός
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
άδεια μητρότητας
Druh dovolené
la baja por paternidad
άδεια πατρότητας
Druh dovolené
la baja por enfermedad
επίδομα ασθενείας
Druh dovolené
días libres
μέρες άδεια
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Možnosti daňového přiznání