nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
asalariado
werkende
Druh zaměstnání
desempleado
werkloos
Druh zaměstnání
empresario
een ondernemer
Druh zaměstnání
autónomo
een zelfstandige
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
een stagair
Druh zaměstnání
voluntario
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
asesor
een consultant
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
voltijdse
Druh smlouvy
a tiempo parcial
deeltijdse
Druh smlouvy
de duración determinada
tijdelijke
Druh smlouvy
indefinido
permanente
Druh smlouvy
de temporada
seizoensgebonden
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Druh dovolené
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Druh dovolené
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Druh dovolené
días libres
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání