německy | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Ich bin _________________.
Status zaměstnání
asalariado
im Beruf
Druh zaměstnání
desempleado
arbeitslos
Druh zaměstnání
empresario
Unternehmer
Druh zaměstnání
autónomo
freischaffend
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
Praktikant
Druh zaměstnání
voluntario
Ehrenamtlicher
Druh zaměstnání
asesor
Berater
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
Vollzeit-
Druh smlouvy
a tiempo parcial
Teilzeit-
Druh smlouvy
de duración determinada
befristeten
Druh smlouvy
indefinido
unbefristeten
Druh smlouvy
de temporada
saisonal befristeten
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
Mutterschaftszeit
Druh dovolené
la baja por paternidad
Vaterschaftsurlaub
Druh dovolené
la baja por enfermedad
Krankenzeit
Druh dovolené
días libres
Urlaubstage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Wer informiert mich über____________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
die Höhe der Rückzahlung
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
eventuell fällige Nachzahlungen
Možnosti daňového přiznání