maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mi a minimálbér?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
___________________vagyok.
Status zaměstnání
asalariado
alkalmazott
Druh zaměstnání
desempleado
munkanélküli
Druh zaměstnání
empresario
vállalkozó
Druh zaměstnání
autónomo
egyéni vállalkozó
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
gyakornok
Druh zaměstnání
voluntario
önkéntes
Druh zaměstnání
asesor
szaktanácsadó
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
______________ szerződésem van.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
teljes munkaidős
Druh smlouvy
a tiempo parcial
részmunkaidős
Druh smlouvy
de duración determinada
határozott idejű
Druh smlouvy
indefinido
állandó
Druh smlouvy
de temporada
szezonális
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Mikor kapok fizetést?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Szeretnék_________igényelni.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
szülési szabadság
Druh dovolené
la baja por paternidad
apasági szabadság
Druh dovolené
la baja por enfermedad
betegszabadság
Druh dovolené
días libres
szabadnap
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
mennyi a visszatérítés?
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
mennyit kell még fizetnem?
Možnosti daňového přiznání