italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Sono ____________.
Status zaměstnání
asalariado
impiegato/a
Druh zaměstnání
desempleado
disoccupato/a
Druh zaměstnání
empresario
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
autónomo
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
uno/a stagista
Druh zaměstnání
voluntario
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
asesor
un/a consulente
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
a tempo pieno
Druh smlouvy
a tiempo parcial
part-time
Druh smlouvy
de duración determinada
a tempo determinato
Druh smlouvy
indefinido
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
de temporada
stagionale
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
il congedo di maternità
Druh dovolené
la baja por paternidad
il congedo di paternità
Druh dovolené
la baja por enfermedad
il congedo per malattia
Druh dovolené
días libres
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání