hindsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Status zaměstnání
asalariado
Druh zaměstnání
desempleado
Druh zaměstnání
empresario
Druh zaměstnání
autónomo
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
voluntario
Druh zaměstnání
asesor
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
Druh smlouvy
a tiempo parcial
Druh smlouvy
de duración determinada
Druh smlouvy
indefinido
Druh smlouvy
de temporada
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
Druh dovolené
la baja por paternidad
Druh dovolené
la baja por enfermedad
Druh dovolené
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání