francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Je suis ___________.
Status zaměstnání
asalariado
employé(e)
Druh zaměstnání
desempleado
au chômage
Druh zaměstnání
empresario
entrepreneur
Druh zaměstnání
autónomo
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
stagiaire
Druh zaměstnání
voluntario
bénévole
Druh zaměstnání
asesor
consultant(e)
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
à temps plein
Druh smlouvy
a tiempo parcial
à temps partiel
Druh smlouvy
de duración determinada
en C.D.D.
Druh smlouvy
indefinido
en C.D.I.
Druh smlouvy
de temporada
saisonnier
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
un congé maternité
Druh dovolené
la baja por paternidad
un congé paternité
Druh dovolené
la baja por enfermedad
un congé maladie
Druh dovolené
días libres
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání