finsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Status zaměstnání
asalariado
työllistynyt
Druh zaměstnání
desempleado
työtön
Druh zaměstnání
empresario
yrittäjä
Druh zaměstnání
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Druh zaměstnání
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Druh zaměstnání
asesor
konsultti
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
kokopäiväinen
Druh smlouvy
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh smlouvy
de duración determinada
määräaikainen
Druh smlouvy
indefinido
vakituinen
Druh smlouvy
de temporada
kausiluonteinen
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Druh dovolené
la baja por paternidad
isyyslomaa
Druh dovolené
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Druh dovolené
días libres
lomaa
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Možnosti daňového přiznání