esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
asalariado
dungata
Druh zaměstnání
desempleado
senlabora
Druh zaměstnání
empresario
entreprenisto
Druh zaměstnání
autónomo
memdungito
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
internulo
Druh zaměstnání
voluntario
volontulo
Druh zaměstnání
asesor
konsilisto
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
plentempan
Druh smlouvy
a tiempo parcial
parttempan
Druh smlouvy
de duración determinada
limigitan
Druh smlouvy
indefinido
permanentan
Druh smlouvy
de temporada
sezonan
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
akuŝferion
Druh dovolené
la baja por paternidad
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
la baja por enfermedad
malsanan salajron
Druh dovolené
días libres
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání