dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
asalariado
ansat
Druh zaměstnání
desempleado
arbejdsløs
Druh zaměstnání
empresario
iværksætter
Druh zaměstnání
autónomo
selvstændig
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
praktikant
Druh zaměstnání
voluntario
frivillig
Druh zaměstnání
asesor
konsulent
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
fuldtids-
Druh smlouvy
a tiempo parcial
deltids-
Druh smlouvy
de duración determinada
tidsbegrænset
Druh smlouvy
indefinido
tidsubegrænset
Druh smlouvy
de temporada
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
barsel
Druh dovolené
la baja por paternidad
fædreorlov
Druh dovolené
la baja por enfermedad
sygeorlov
Druh dovolené
días libres
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání