čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
我是___________________ 。
Status zaměstnání
asalariado
雇佣
Druh zaměstnání
desempleado
待业
Druh zaměstnání
empresario
企业家
Druh zaměstnání
autónomo
自雇者
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
实习生
Druh zaměstnání
voluntario
志愿者
Druh zaměstnání
asesor
顾问
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
全职
Druh smlouvy
a tiempo parcial
兼职
Druh smlouvy
de duración determinada
定期合同
Druh smlouvy
indefinido
永久合同
Druh smlouvy
de temporada
季节性合同
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
产假
Druh dovolené
la baja por paternidad
陪产假
Druh dovolené
la baja por enfermedad
病假
Druh dovolené
días libres
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání