česky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Potřebuji pracovní povolení?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Jaká je národní minimální mzda?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Já jsem ___________________ .
Status zaměstnání
asalariado
zaměstnaný
Druh zaměstnání
desempleado
nezaměstnaný
Druh zaměstnání
empresario
podnikatel
Druh zaměstnání
autónomo
osoba samostatně výdělečně činná
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
stážista
Druh zaměstnání
voluntario
dobrovolník
Druh zaměstnání
asesor
poradce
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
na plný úvazek
Druh smlouvy
a tiempo parcial
na poloviční úvazek
Druh smlouvy
de duración determinada
na dobu určitou
Druh smlouvy
indefinido
trvalá pozice
Druh smlouvy
de temporada
sezonní práce
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Kde budu dostávat výplatu?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
mateřská dovolená
Druh dovolené
la baja por paternidad
otcovská dovolená
Druh dovolené
la baja por enfermedad
nemocenská
Druh dovolené
días libres
volný den
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
výše kolik dostanu zpátky
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
jestliže musím zaplatit více daní
Možnosti daňového přiznání