anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
asalariado
employed
Druh zaměstnání
desempleado
unemployed
Druh zaměstnání
empresario
an entrepreneur
Druh zaměstnání
autónomo
self-employed
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
an intern
Druh zaměstnání
voluntario
a volunteer
Druh zaměstnání
asesor
a consultant
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
full-time
Druh smlouvy
a tiempo parcial
part-time
Druh smlouvy
de duración determinada
fixed-term
Druh smlouvy
indefinido
permanent
Druh smlouvy
de temporada
seasonal
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
maternity leave
Druh dovolené
la baja por paternidad
paternity leave
Druh dovolené
la baja por enfermedad
sick leave
Druh dovolené
días libres
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání