thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
имеющий работу
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
безработный
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
предприниматель
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
частный предприниматель
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
практикант
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
волонтер
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
советник
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
เต็มเวลา
Druh smlouvy
неполная занятость
นอกเวลา
Druh smlouvy
фиксированный
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
долговременный
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
сезонный
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
การลาคลอด
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
больничные выплаты
การลาป่วย
Druh dovolené
выходные дни
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání