švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Jag är ______________.
Status zaměstnání
имеющий работу
anställd
Druh zaměstnání
безработный
arbetslös
Druh zaměstnání
предприниматель
entreprenör
Druh zaměstnání
частный предприниматель
egenföretagare
Druh zaměstnání
практикант
praktikant
Druh zaměstnání
волонтер
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
советник
konsultant
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
fulltid
Druh smlouvy
неполная занятость
deltid
Druh smlouvy
фиксированный
visstids
Druh smlouvy
долговременный
permanent anställd
Druh smlouvy
сезонный
säsongsanställd
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
mammaledigt
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
pappaledigt
Druh dovolené
больничные выплаты
sjuklön
Druh dovolené
выходные дни
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání