španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Soy ____________________.
Status zaměstnání
имеющий работу
asalariado
Druh zaměstnání
безработный
desempleado
Druh zaměstnání
предприниматель
empresario
Druh zaměstnání
частный предприниматель
autónomo
Druh zaměstnání
практикант
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
волонтер
voluntario
Druh zaměstnání
советник
asesor
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
a tiempo completo
Druh smlouvy
неполная занятость
a tiempo parcial
Druh smlouvy
фиксированный
de duración determinada
Druh smlouvy
долговременный
indefinido
Druh smlouvy
сезонный
de temporada
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
la baja por maternidad
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Druh dovolené
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Druh dovolené
выходные дни
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání