nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
имеющий работу
werkende
Druh zaměstnání
безработный
werkloos
Druh zaměstnání
предприниматель
een ondernemer
Druh zaměstnání
частный предприниматель
een zelfstandige
Druh zaměstnání
практикант
een stagair
Druh zaměstnání
волонтер
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
советник
een consultant
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
voltijdse
Druh smlouvy
неполная занятость
deeltijdse
Druh smlouvy
фиксированный
tijdelijke
Druh smlouvy
долговременный
permanente
Druh smlouvy
сезонный
seizoensgebonden
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
moederschapsverlof
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Druh dovolené
больничные выплаты
ziekteverlof
Druh dovolené
выходные дни
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání