německy | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Ich bin _________________.
Status zaměstnání
имеющий работу
im Beruf
Druh zaměstnání
безработный
arbeitslos
Druh zaměstnání
предприниматель
Unternehmer
Druh zaměstnání
частный предприниматель
freischaffend
Druh zaměstnání
практикант
Praktikant
Druh zaměstnání
волонтер
Ehrenamtlicher
Druh zaměstnání
советник
Berater
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
Vollzeit-
Druh smlouvy
неполная занятость
Teilzeit-
Druh smlouvy
фиксированный
befristeten
Druh smlouvy
долговременный
unbefristeten
Druh smlouvy
сезонный
saisonal befristeten
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
Mutterschaftszeit
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
Vaterschaftsurlaub
Druh dovolené
больничные выплаты
Krankenzeit
Druh dovolené
выходные дни
Urlaubstage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Wer informiert mich über____________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
die Höhe der Rückzahlung
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
eventuell fällige Nachzahlungen
Možnosti daňového přiznání