japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Status zaměstnání
имеющий работу
Druh zaměstnání
безработный
Druh zaměstnání
предприниматель
Druh zaměstnání
частный предприниматель
Druh zaměstnání
практикант
Druh zaměstnání
волонтер
Druh zaměstnání
советник
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
Druh smlouvy
неполная занятость
Druh smlouvy
фиксированный
Druh smlouvy
долговременный
Druh smlouvy
сезонный
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
больничные выплаты
Druh dovolené
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání