italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Sono ____________.
Status zaměstnání
имеющий работу
impiegato/a
Druh zaměstnání
безработный
disoccupato/a
Druh zaměstnání
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
практикант
uno/a stagista
Druh zaměstnání
волонтер
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
советник
un/a consulente
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
a tempo pieno
Druh smlouvy
неполная занятость
part-time
Druh smlouvy
фиксированный
a tempo determinato
Druh smlouvy
долговременный
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
сезонный
stagionale
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
il congedo di maternità
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Druh dovolené
больничные выплаты
il congedo per malattia
Druh dovolené
выходные дни
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání