francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Je suis ___________.
Status zaměstnání
имеющий работу
employé(e)
Druh zaměstnání
безработный
au chômage
Druh zaměstnání
предприниматель
entrepreneur
Druh zaměstnání
частный предприниматель
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
практикант
stagiaire
Druh zaměstnání
волонтер
bénévole
Druh zaměstnání
советник
consultant(e)
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
à temps plein
Druh smlouvy
неполная занятость
à temps partiel
Druh smlouvy
фиксированный
en C.D.D.
Druh smlouvy
долговременный
en C.D.I.
Druh smlouvy
сезонный
saisonnier
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
un congé maternité
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
un congé paternité
Druh dovolené
больничные выплаты
un congé maladie
Druh dovolené
выходные дни
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání