esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
имеющий работу
dungata
Druh zaměstnání
безработный
senlabora
Druh zaměstnání
предприниматель
entreprenisto
Druh zaměstnání
частный предприниматель
memdungito
Druh zaměstnání
практикант
internulo
Druh zaměstnání
волонтер
volontulo
Druh zaměstnání
советник
konsilisto
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
plentempan
Druh smlouvy
неполная занятость
parttempan
Druh smlouvy
фиксированный
limigitan
Druh smlouvy
долговременный
permanentan
Druh smlouvy
сезонный
sezonan
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
akuŝferion
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
больничные выплаты
malsanan salajron
Druh dovolené
выходные дни
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání