dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
имеющий работу
ansat
Druh zaměstnání
безработный
arbejdsløs
Druh zaměstnání
предприниматель
iværksætter
Druh zaměstnání
частный предприниматель
selvstændig
Druh zaměstnání
практикант
praktikant
Druh zaměstnání
волонтер
frivillig
Druh zaměstnání
советник
konsulent
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
fuldtids-
Druh smlouvy
неполная занятость
deltids-
Druh smlouvy
фиксированный
tidsbegrænset
Druh smlouvy
долговременный
tidsubegrænset
Druh smlouvy
сезонный
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
barsel
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
fædreorlov
Druh dovolené
больничные выплаты
sygeorlov
Druh dovolené
выходные дни
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání