čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
我是___________________ 。
Status zaměstnání
имеющий работу
雇佣
Druh zaměstnání
безработный
待业
Druh zaměstnání
предприниматель
企业家
Druh zaměstnání
частный предприниматель
自雇者
Druh zaměstnání
практикант
实习生
Druh zaměstnání
волонтер
志愿者
Druh zaměstnání
советник
顾问
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
全职
Druh smlouvy
неполная занятость
兼职
Druh smlouvy
фиксированный
定期合同
Druh smlouvy
долговременный
永久合同
Druh smlouvy
сезонный
季节性合同
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
产假
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
陪产假
Druh dovolené
больничные выплаты
病假
Druh dovolené
выходные дни
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání