anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Я могу работать в [страна]?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Мне нужно разрешение на работу?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Какова государственная минимальная зарплата?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Я___________________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
имеющий работу
employed
Druh zaměstnání
безработный
unemployed
Druh zaměstnání
предприниматель
an entrepreneur
Druh zaměstnání
частный предприниматель
self-employed
Druh zaměstnání
практикант
an intern
Druh zaměstnání
волонтер
a volunteer
Druh zaměstnání
советник
a consultant
Druh zaměstnání
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Каков тип вашего рабочего контракта?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
У меня______________контракт.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
полная занятость
full-time
Druh smlouvy
неполная занятость
part-time
Druh smlouvy
фиксированный
fixed-term
Druh smlouvy
долговременный
permanent
Druh smlouvy
сезонный
seasonal
Druh smlouvy
Когда я получу зарплату?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Я бы хотел(а) попросить о___________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
декретный отпуск
maternity leave
Druh dovolené
отпуск по причине отцовства
paternity leave
Druh dovolené
больничные выплаты
sick leave
Druh dovolené
выходные дни
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Я бы хотел(а) узнать о налогах
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Кто сообщит мне_______________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
какова сумма моего возврата
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
Долж(ен/на) ли я платить больше
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání