čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Pot lucra în [țara]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Am nevoie de permis de muncă?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Care este salariul minim pe economie?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sunt ___________________ .
我是___________________ 。
Status zaměstnání
angajat
雇佣
Druh zaměstnání
neangajat
待业
Druh zaměstnání
antreprenor
企业家
Druh zaměstnání
independent
自雇者
Druh zaměstnání
practicant
实习生
Druh zaměstnání
voluntar
志愿者
Druh zaměstnání
consultant
顾问
Druh zaměstnání
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Ce fel de contract de muncă aveți?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Am contract de ______________.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
normă întreagă
全职
Druh smlouvy
jumătate de normă
兼职
Druh smlouvy
pe perioadă determinată
定期合同
Druh smlouvy
pe perioadă nedeterminată
永久合同
Druh smlouvy
temporar
季节性合同
Druh smlouvy
Când primesc salariul?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi-ar plăcea să întreb _________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
concediu maternal
产假
Druh dovolené
concediul paternal
陪产假
Druh dovolené
concediu medical
病假
Druh dovolené
zile libere
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Aș dori câteva informații despre taxe.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Aș dori să-mi declar venitul.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Cine mă va informa de ______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
cât este rambursarea
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
dacă datorez mai mult
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání