švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Status zaměstnání
μισθωτός
anställd
Druh zaměstnání
άνεργος
arbetslös
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
entreprenör
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Druh zaměstnání
εθελοντής
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
σύμβουλος
konsultant
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
deltid
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
visstids
Druh smlouvy
μόνιμο
permanent anställd
Druh smlouvy
εποχιακός
säsongsanställd
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Druh dovolené
μέρες άδεια
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání