rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Я___________________.
Status zaměstnání
μισθωτός
имеющий работу
Druh zaměstnání
άνεργος
безработный
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
предприниматель
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
частный предприниматель
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
практикант
Druh zaměstnání
εθελοντής
волонтер
Druh zaměstnání
σύμβουλος
советник
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
полная занятость
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
неполная занятость
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
фиксированный
Druh smlouvy
μόνιμο
долговременный
Druh smlouvy
εποχιακός
сезонный
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
декретный отпуск
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
больничные выплаты
Druh dovolené
μέρες άδεια
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání