nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
μισθωτός
werkende
Druh zaměstnání
άνεργος
werkloos
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
een ondernemer
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Druh zaměstnání
εθελοντής
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
σύμβουλος
een consultant
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Druh smlouvy
μόνιμο
permanente
Druh smlouvy
εποχιακός
seizoensgebonden
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Druh dovolené
μέρες άδεια
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání