německy | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kann ich in [Land] arbeiten?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Ich bin _________________.
Status zaměstnání
μισθωτός
im Beruf
Druh zaměstnání
άνεργος
arbeitslos
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
Unternehmer
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
freischaffend
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
Praktikant
Druh zaměstnání
εθελοντής
Ehrenamtlicher
Druh zaměstnání
σύμβουλος
Berater
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
Vollzeit-
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
Teilzeit-
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
befristeten
Druh smlouvy
μόνιμο
unbefristeten
Druh smlouvy
εποχιακός
saisonal befristeten
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
Mutterschaftszeit
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
Vaterschaftsurlaub
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
Krankenzeit
Druh dovolené
μέρες άδεια
Urlaubstage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wer informiert mich über____________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
die Höhe der Rückzahlung
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
eventuell fällige Nachzahlungen
Možnosti daňového přiznání