italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Status zaměstnání
μισθωτός
impiegato/a
Druh zaměstnání
άνεργος
disoccupato/a
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Druh zaměstnání
εθελοντής
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
σύμβουλος
un/a consulente
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
part-time
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Druh smlouvy
μόνιμο
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
εποχιακός
stagionale
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Druh dovolené
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání