francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Status zaměstnání
μισθωτός
employé(e)
Druh zaměstnání
άνεργος
au chômage
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
entrepreneur
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Druh zaměstnání
εθελοντής
bénévole
Druh zaměstnání
σύμβουλος
consultant(e)
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Druh smlouvy
μόνιμο
en C.D.I.
Druh smlouvy
εποχιακός
saisonnier
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Druh dovolené
μέρες άδεια
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání