esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
μισθωτός
dungata
Druh zaměstnání
άνεργος
senlabora
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
entreprenisto
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
memdungito
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
internulo
Druh zaměstnání
εθελοντής
volontulo
Druh zaměstnání
σύμβουλος
konsilisto
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
plentempan
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
parttempan
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
limigitan
Druh smlouvy
μόνιμο
permanentan
Druh smlouvy
εποχιακός
sezonan
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
akuŝferion
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
malsanan salajron
Druh dovolené
μέρες άδεια
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání