anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Είμαι _________________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
μισθωτός
employed
Druh zaměstnání
άνεργος
unemployed
Druh zaměstnání
επιχειρηματίας
an entrepreneur
Druh zaměstnání
αυτοαπασχολούμενος
self-employed
Druh zaměstnání
ασκούμενος σε πρακτική
an intern
Druh zaměstnání
εθελοντής
a volunteer
Druh zaměstnání
σύμβουλος
a consultant
Druh zaměstnání
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
πλήρους απασχόλησης
full-time
Druh smlouvy
μερικής απασχόλησης
part-time
Druh smlouvy
ορισμένης διάρκειας
fixed-term
Druh smlouvy
μόνιμο
permanent
Druh smlouvy
εποχιακός
seasonal
Druh smlouvy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
άδεια μητρότητας
maternity leave
Druh dovolené
άδεια πατρότητας
paternity leave
Druh dovolené
επίδομα ασθενείας
sick leave
Druh dovolené
μέρες άδεια
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání