rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jestem ___________________ .
Я___________________.
Status zaměstnání
zatrudniony/a
имеющий работу
Druh zaměstnání
bezrobotny/a
безработный
Druh zaměstnání
przedsiębiorcą
предприниматель
Druh zaměstnání
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
частный предприниматель
Druh zaměstnání
praktykantem/praktykantką
практикант
Druh zaměstnání
wolontariuszem/wolontariuszką
волонтер
Druh zaměstnání
doradcą
советник
Druh zaměstnání
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mam umowę ___________.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
o pracę na pełny etat
полная занятость
Druh smlouvy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
неполная занятость
Druh smlouvy
(o pracę) na czas określony
фиксированный
Druh smlouvy
(o pracę) na czas nieokreślony
долговременный
Druh smlouvy
o pracę sezonową
сезонный
Druh smlouvy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
urlop macierzyński
декретный отпуск
Druh dovolené
urlop ojcowski
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
chorobowe
больничные выплаты
Druh dovolené
kilka dni urlopu
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kto poinformuje mnie ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
ile wynosi mój zwrot podatku
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání