francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kan ik in [land] werken?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Heb ik een werkvergunning nodig?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wat is het nationale minimumloon?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ik ben ___________________ .
Je suis ___________.
Status zaměstnání
werkende
employé(e)
Druh zaměstnání
werkloos
au chômage
Druh zaměstnání
een ondernemer
entrepreneur
Druh zaměstnání
een zelfstandige
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
een stagair
stagiaire
Druh zaměstnání
een vrijwilliger
bénévole
Druh zaměstnání
een consultant
consultant(e)
Druh zaměstnání
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
voltijdse
à temps plein
Druh smlouvy
deeltijdse
à temps partiel
Druh smlouvy
tijdelijke
en C.D.D.
Druh smlouvy
permanente
en C.D.I.
Druh smlouvy
seizoensgebonden
saisonnier
Druh smlouvy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ik zou graag _________ aanvragen.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
moederschapsverlof
un congé maternité
Druh dovolené
vaderschapsverlof
un congé paternité
Druh dovolené
ziekteverlof
un congé maladie
Druh dovolené
vrije dagen
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wie informeert mij over ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hoeveel mijn belastingteruggave is
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
of ik meer belastingen schuldig ben
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání