čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Status zaměstnání
werkende
雇佣
Druh zaměstnání
werkloos
待业
Druh zaměstnání
een ondernemer
企业家
Druh zaměstnání
een zelfstandige
自雇者
Druh zaměstnání
een stagair
实习生
Druh zaměstnání
een vrijwilliger
志愿者
Druh zaměstnání
een consultant
顾问
Druh zaměstnání
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
voltijdse
全职
Druh smlouvy
deeltijdse
兼职
Druh smlouvy
tijdelijke
定期合同
Druh smlouvy
permanente
永久合同
Druh smlouvy
seizoensgebonden
季节性合同
Druh smlouvy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
moederschapsverlof
产假
Druh dovolené
vaderschapsverlof
陪产假
Druh dovolené
ziekteverlof
病假
Druh dovolené
vrije dagen
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání