thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
im Beruf
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
arbeitslos
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
Unternehmer
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
freischaffend
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
Praktikant
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
Berater
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
เต็มเวลา
Druh smlouvy
Teilzeit-
นอกเวลา
Druh smlouvy
befristeten
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
unbefristeten
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
saisonal befristeten
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
การลาคลอด
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
Krankenzeit
การลาป่วย
Druh dovolené
Urlaubstage
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání