španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
Soy ____________________.
Status zaměstnání
im Beruf
asalariado
Druh zaměstnání
arbeitslos
desempleado
Druh zaměstnání
Unternehmer
empresario
Druh zaměstnání
freischaffend
autónomo
Druh zaměstnání
Praktikant
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
voluntario
Druh zaměstnání
Berater
asesor
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
a tiempo completo
Druh smlouvy
Teilzeit-
a tiempo parcial
Druh smlouvy
befristeten
de duración determinada
Druh smlouvy
unbefristeten
indefinido
Druh smlouvy
saisonal befristeten
de temporada
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
la baja por maternidad
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
la baja por paternidad
Druh dovolené
Krankenzeit
la baja por enfermedad
Druh dovolené
Urlaubstage
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání