rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
Я___________________.
Status zaměstnání
im Beruf
имеющий работу
Druh zaměstnání
arbeitslos
безработный
Druh zaměstnání
Unternehmer
предприниматель
Druh zaměstnání
freischaffend
частный предприниматель
Druh zaměstnání
Praktikant
практикант
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
волонтер
Druh zaměstnání
Berater
советник
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
полная занятость
Druh smlouvy
Teilzeit-
неполная занятость
Druh smlouvy
befristeten
фиксированный
Druh smlouvy
unbefristeten
долговременный
Druh smlouvy
saisonal befristeten
сезонный
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
декретный отпуск
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
Krankenzeit
больничные выплаты
Druh dovolené
Urlaubstage
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání