nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
im Beruf
werkende
Druh zaměstnání
arbeitslos
werkloos
Druh zaměstnání
Unternehmer
een ondernemer
Druh zaměstnání
freischaffend
een zelfstandige
Druh zaměstnání
Praktikant
een stagair
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
Berater
een consultant
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
voltijdse
Druh smlouvy
Teilzeit-
deeltijdse
Druh smlouvy
befristeten
tijdelijke
Druh smlouvy
unbefristeten
permanente
Druh smlouvy
saisonal befristeten
seizoensgebonden
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
moederschapsverlof
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
vaderschapsverlof
Druh dovolené
Krankenzeit
ziekteverlof
Druh dovolené
Urlaubstage
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání