maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Mi a minimálbér?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
___________________vagyok.
Status zaměstnání
im Beruf
alkalmazott
Druh zaměstnání
arbeitslos
munkanélküli
Druh zaměstnání
Unternehmer
vállalkozó
Druh zaměstnání
freischaffend
egyéni vállalkozó
Druh zaměstnání
Praktikant
gyakornok
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
önkéntes
Druh zaměstnání
Berater
szaktanácsadó
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
______________ szerződésem van.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
teljes munkaidős
Druh smlouvy
Teilzeit-
részmunkaidős
Druh smlouvy
befristeten
határozott idejű
Druh smlouvy
unbefristeten
állandó
Druh smlouvy
saisonal befristeten
szezonális
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Mikor kapok fizetést?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Szeretnék_________igényelni.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
szülési szabadság
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
apasági szabadság
Druh dovolené
Krankenzeit
betegszabadság
Druh dovolené
Urlaubstage
szabadnap
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
mennyi a visszatérítés?
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
mennyit kell még fizetnem?
Možnosti daňového přiznání