esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
im Beruf
dungata
Druh zaměstnání
arbeitslos
senlabora
Druh zaměstnání
Unternehmer
entreprenisto
Druh zaměstnání
freischaffend
memdungito
Druh zaměstnání
Praktikant
internulo
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
volontulo
Druh zaměstnání
Berater
konsilisto
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
plentempan
Druh smlouvy
Teilzeit-
parttempan
Druh smlouvy
befristeten
limigitan
Druh smlouvy
unbefristeten
permanentan
Druh smlouvy
saisonal befristeten
sezonan
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
akuŝferion
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
Krankenzeit
malsanan salajron
Druh dovolené
Urlaubstage
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání