dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
im Beruf
ansat
Druh zaměstnání
arbeitslos
arbejdsløs
Druh zaměstnání
Unternehmer
iværksætter
Druh zaměstnání
freischaffend
selvstændig
Druh zaměstnání
Praktikant
praktikant
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
frivillig
Druh zaměstnání
Berater
konsulent
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
fuldtids-
Druh smlouvy
Teilzeit-
deltids-
Druh smlouvy
befristeten
tidsbegrænset
Druh smlouvy
unbefristeten
tidsubegrænset
Druh smlouvy
saisonal befristeten
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
barsel
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
fædreorlov
Druh dovolené
Krankenzeit
sygeorlov
Druh dovolené
Urlaubstage
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání