čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
我是___________________ 。
Status zaměstnání
im Beruf
雇佣
Druh zaměstnání
arbeitslos
待业
Druh zaměstnání
Unternehmer
企业家
Druh zaměstnání
freischaffend
自雇者
Druh zaměstnání
Praktikant
实习生
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
志愿者
Druh zaměstnání
Berater
顾问
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
全职
Druh smlouvy
Teilzeit-
兼职
Druh smlouvy
befristeten
定期合同
Druh smlouvy
unbefristeten
永久合同
Druh smlouvy
saisonal befristeten
季节性合同
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
产假
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
陪产假
Druh dovolené
Krankenzeit
病假
Druh dovolené
Urlaubstage
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání