česky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Potřebuji pracovní povolení?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Jaká je národní minimální mzda?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
Já jsem ___________________ .
Status zaměstnání
im Beruf
zaměstnaný
Druh zaměstnání
arbeitslos
nezaměstnaný
Druh zaměstnání
Unternehmer
podnikatel
Druh zaměstnání
freischaffend
osoba samostatně výdělečně činná
Druh zaměstnání
Praktikant
stážista
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
dobrovolník
Druh zaměstnání
Berater
poradce
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mám ______________ smlouvu.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
na plný úvazek
Druh smlouvy
Teilzeit-
na poloviční úvazek
Druh smlouvy
befristeten
na dobu určitou
Druh smlouvy
unbefristeten
trvalá pozice
Druh smlouvy
saisonal befristeten
sezonní práce
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
mateřská dovolená
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
otcovská dovolená
Druh dovolené
Krankenzeit
nemocenská
Druh dovolené
Urlaubstage
volný den
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
výše kolik dostanu zpátky
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
jestliže musím zaplatit více daní
Možnosti daňového přiznání