anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Kann ich in [Land] arbeiten?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Ich bin _________________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
im Beruf
employed
Druh zaměstnání
arbeitslos
unemployed
Druh zaměstnání
Unternehmer
an entrepreneur
Druh zaměstnání
freischaffend
self-employed
Druh zaměstnání
Praktikant
an intern
Druh zaměstnání
Ehrenamtlicher
a volunteer
Druh zaměstnání
Berater
a consultant
Druh zaměstnání
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ich habe einen ____________ Vertrag.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
Vollzeit-
full-time
Druh smlouvy
Teilzeit-
part-time
Druh smlouvy
befristeten
fixed-term
Druh smlouvy
unbefristeten
permanent
Druh smlouvy
saisonal befristeten
seasonal
Druh smlouvy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Ich würde gern____________ beantragen.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
Mutterschaftszeit
maternity leave
Druh dovolené
Vaterschaftsurlaub
paternity leave
Druh dovolené
Krankenzeit
sick leave
Druh dovolené
Urlaubstage
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Wer informiert mich über____________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
die Höhe der Rückzahlung
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
eventuell fällige Nachzahlungen
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání