thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
impiegato/a
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
disoccupato/a
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
uno/a stagista
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
un/a consulente
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
เต็มเวลา
Druh smlouvy
part-time
นอกเวลา
Druh smlouvy
a tempo determinato
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
stagionale
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
การลาคลอด
Druh dovolené
il congedo di paternità
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
il congedo per malattia
การลาป่วย
Druh dovolené
dei giorni liberi
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání