španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
Soy ____________________.
Status zaměstnání
impiegato/a
asalariado
Druh zaměstnání
disoccupato/a
desempleado
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
empresario
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
autónomo
Druh zaměstnání
uno/a stagista
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
voluntario
Druh zaměstnání
un/a consulente
asesor
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
a tiempo completo
Druh smlouvy
part-time
a tiempo parcial
Druh smlouvy
a tempo determinato
de duración determinada
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
indefinido
Druh smlouvy
stagionale
de temporada
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
la baja por maternidad
Druh dovolené
il congedo di paternità
la baja por paternidad
Druh dovolené
il congedo per malattia
la baja por enfermedad
Druh dovolené
dei giorni liberi
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání