rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
Я___________________.
Status zaměstnání
impiegato/a
имеющий работу
Druh zaměstnání
disoccupato/a
безработный
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Druh zaměstnání
uno/a stagista
практикант
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
волонтер
Druh zaměstnání
un/a consulente
советник
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
полная занятость
Druh smlouvy
part-time
неполная занятость
Druh smlouvy
a tempo determinato
фиксированный
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
долговременный
Druh smlouvy
stagionale
сезонный
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
декретный отпуск
Druh dovolené
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
il congedo per malattia
больничные выплаты
Druh dovolené
dei giorni liberi
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání